Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kolmost dvou vektorů


Příklad č.:  5997
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5997

Zařazen do skupin:
Početní operace s vektory, velikost vektoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete neznámou souřadnici  tak, aby vektory byly k sobě kolmé:
 

Řešení příkladu


Podmínkou kolmosti vektorů je  neboli .
Do výše uvedeného vztahu dosadíme a souřadnici  vypočteme z lineární rovnice:
 
                
                     
                     
Je-li , pak  a vektory  jsou kolmé. 
                     

Výsledek příkladu
×