Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kolineárnost dvou vektorů


Příklad č.:  5999
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5999

Zařazen do skupin:
Početní operace s vektory, velikost vektoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete neznámou souřadnici  tak, aby vektory byly kolineární:
 

Řešení příkladu


Pro kolineární vektory platí vztah , z něhož plyne podmínka kolineárnosti .
Dosadíme do podmínky kolineárnosti a následně řešíme lineární rovnici:
 
                      
                  
                      
                      
Vektory  jsou kolineární.

 

Výsledek příkladu
×