Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kolineárnost dvou vektorů


Příklad č.:  6000
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6000

Zařazen do skupin:
Početní operace s vektory, velikost vektoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete neznámou souřadnici  tak, aby vektory byly kolineární:
 

Řešení příkladu


Pro kolineární vektory platí vztah , z něhož plyne podmínka kolineárnosti .
Nejprve dosadíme do podmínky kolineárnosti, pak řešíme lineární rovnici:
 
            
               
               
Vektory  jsou kolineární.

Výsledek příkladu
×