Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Velikost úhlu dvou vektorů


Příklad č.:  6001
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6001

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete velikost úhlu dvou vektorů , je-li .

Řešení příkladu


Nejprve určíme oba vektory:
 
 
Velikost úhlu vektorů  vypočítáme dosazením do vzorce:
 
Určíme skalární součin :
 
Dále určíme velikosti obou vektorů  :
 
 
Následně dosadíme do výše uvedeného vzorce pro velikost úhlu vektorů:
 
       
Úhel vektorů má velikost .  

Výsledek příkladu
×