Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Slovní zadání číselného výrazu


Příklad č.:  6017
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6017

Zařazen do skupin:
Slovní zadání algebraického výrazu
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zapište pomocí číselných výrazů a určete jejich hodnoty:
a) rozdíl čísla 1,3 a součtu čísel 0,5 a 8,
b) součet čísel 17 a 98 zmenšený o 215,
c) druhá odmocnina ze součtu čísel 81 a 19 zmenšená o druhou mocninu čísla 3,
d) číslo 800 zmenšené o 5 % z čísla 240,
e) ze 64 kg zvětšené o 25 % ze 70 kg.
×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


×