Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Slovní zadání algebraického výrazu


Příklad č.:  6041
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6041

Zařazen do skupin:
Slovní zadání algebraického výrazu
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zapište jako výraz:
a) součet pětinásobku čísla x a čísla y,
b) pětinásobek součtu čísel x a y,
c) druhou mocninu rozdílu 2x a 5y,
d) rozdíl druhých mocnin čísel 4x a 2y,
e) součet čísel 5x a 3y zmenšený o jejich rozdíl,
f) podíl čísel r a 8 zvětšený o jejich součin.
×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


×