Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Tabulky a diagramy


Příklad č.:  6044
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6044

Zařazen do skupin:
Práce se statistickým souborem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


V tabulce jsou údaje o věkové struktuře obyvatel ČR vyjádřené v procentech. Konkrétní údaje jsou doplněny vědeckým odhadem pro rok 2020.
a) Údaje pro rok 1950 vyjádřete sloupcovým diagramem.
b) Údaje pro rok 2020 vyjádřete kruhovým diagramem.
 

Věková struktura obyvatel České republiky

 

Věková skupina

Rok

0-14 let

15-59 let muži

15-54 let ženy

60 a více let muži

55 a více let ženy

1950

24,3

60,3

15,4

1970

21,3

57,2

21,5

1993

19,7

59,8

20,5

2000

16,4

62,1

21,5

2020

11,2

58,5

30,3

 

×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


a)

b)
 
×