Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Tabulky a diagramy


Příklad č.:  6048
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6048

Zařazen do skupin:
Práce se statistickým souborem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


V tabulce jsou uvedeny lednové mzdy žen pracujících v roce 2000 v jednom potravinářském závodě.
a) Vypočítejte průměrnou lednovou mzdu jedné ženy zaokrouhlenou na stovky korun.
b) Určete medián uvedeného souboru.
c) Určete modus uvedeného souboru.

Lednová mzda v Kč

Počet žen

8 400

5

9 200

14

10 000

15

11 300

4

×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


a) Průměrná lednová mzda byla 9 600 Kč.
b) Medián uvedeného souboru je 9 600 Kč.
c) Modus uvedeného souboru je 10 000 Kč.
×