Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Tabulky a diagramy


Příklad č.:  6051
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6051

Zařazen do skupin:
Práce se statistickým souborem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Novákovi sledovali vlastní výdaje za potraviny v posledních šesti měsících. Svá pozorování zaznamenali do následujícíc tabulky:

Měsíc

Výdaje za potraviny

leden

8 950 Kč

únor

9 428 Kč

březen

8 734 Kč

duben

9 126 Kč

květen

8 937 Kč

červen

10 826 Kč


Vypočítejte jejich průměrné měsíční výdaje za potraviny zaokrouhlené na celé koruny.
×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


Novákovi utratili za potraviny za jeden měsíc průměrně 9 334 Kč.
×