Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Statistický soubor


Příklad č.:  6053
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6053

Zařazen do skupin:
Práce se statistickým souborem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


V košíku je 7 jablek následujcích hmotmostí: 120 g, 100 g, 200 g, 80 g, 130 g, 160g, 140 g. Určete, jaké hmotnosti mají jablka, jejichž hmotnosti nepřesahují medián tohoto souboru (za soubor považujte jablka v košíku).
×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


Medián tohoto souboru je 130 g. Uvedenou podmínku plní jablka o hmotnostech 80 g, 100 g, 120 g.
×