Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Statistický soubor


Příklad č.:  6054
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6054

Zařazen do skupin:
Práce se statistickým souborem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Pan Novák vlastní 126 kompaktních disků. Z toho je 16 CD country, 41 jazzové, 25 symfonické, 5 komorní, 18 folklorní, 29 populární hudby a 32 varhaních skladeb. 
Kolik má pan Novák průměrně CD jednoho druhu? Zapište tabulku tohoto souboru a sestavte sloupcový diagram (graf).
×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


Druh CD

country

jazz

symfonie

folklor

pop

varhany

komorní

Množství

16

41

25

18

29

32

5


Pan Novák má průměrně 24 CD skladem jednoho druhu.

   
×