Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Posloupnost zadaná vzorcem pro n-tý člen


Příklad č.:  6088
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6088

Zařazen do skupin:
Zadání, vlastnosti a grafické znázornění posloupností
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Pro které členy posloupnosti  platí, že je jejich hodnota větší než 12?

Řešení příkladu


Pro které členy posloupnosti  platí, že je jejich hodnota větší než 12?
Řešíme nerovnici:

Protože je pořadové číslo členu, které může být pouze přirozené, platí požadovaná nerovnost pro všechny členy počínaje výše.

Výsledek příkladu


Od pátého členu.
×