Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Posloupnost zadaná vzorcem pro n-týčlen


Příklad č.:  6090
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6090

Zařazen do skupin:
Zadání, vlastnosti a grafické znázornění posloupností
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete, pro které členy splňuje poslouunost nerovnici

Řešení příkladu


Určete, pro které členy splňuje poslouunost nerovnici
Řešíme nerovnici:
Jedná se o nerovnici s neznámou ve jmenovateli, použijeme tedy metodu nulových bodů.
 
Nulové body jsou
Tyto body rozdělí číselnou osu na intervaly . Dosadíme libovolné číslo mimo nulové body do nerovnice a zjistíme, zdy je pro toto číslo splněna:
  
Protože číslo 5 nerovnici nevyhovuje, není řešením ani interval, ve kterém se toto číslo nachází. Intervaly se ve své pravdivostní hodnotě střídají, takže řešením nerovnice je
Hledáme pořadové číslo členu, které může být pouze přirozené a zároveň patří do tohoto intervalu - to splňují čísla 1 a 2.
Závěr: nerovnici splňuje první a druhý člen posloupnosti.

Výsledek příkladu


První a druhý člen.
×