Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Obecná rovnice roviny


Příklad č.:  6124
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6124

Zařazen do skupin:
Vyjádření roviny v prostoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Napište obecnou rovnici roviny, která je určena přímkou  a bodem 

Řešení příkladu


Napište obecnou rovnici roviny, která je určena přímkou  a bodem 

Nejprve napíšeme parametrické rovnice roviny. K tomu potřebujeme získat ještě jeden její směrový vektor. Je to vektor , kde bod A je zadaný a bod lze vyčíst z rovnice přímky p.

Parametrické rovnice roviny jsou:


Z první rovnice vyjádříme t a dosadíme do druhých dvou rovnic. Pak se pomocí součtové metody zbavíme i druhého parametru s:

Výsledek příkladu


×