Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Obecná rovnice roviny


Příklad č.:  6125
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6125

Zařazen do skupin:
Vyjádření roviny v prostoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Napište obecnou rovnici roviny, která je dána dvěma přímkami: 

Řešení příkladu


Napište obecnou rovnici roviny, která je dána dvěma přímkami: 

Nejprve napíšeme parametrické rovnice roviny. Použijeme k tomu např. bod, který leží na přímce p. Směrové vektory obou přímek jsou však navzájem rovnoběžné, proto můžeme použít jen jeden z nich a druhý směrový vektor roviny bude vektor , kde bod 


Nyní z první rovnice vyjádříme parametr t, dosadíme do druhých dvou rovnic a sčítací metodou se zbavíme i parametru k.

Výsledek příkladu


×