Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Úhel dvou nenulových vektorů


Příklad č.:  6207
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6207

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete velikost úhlu dvou nenulových vektorů:
 
 

Řešení příkladu


Velikost úhlu dvou vektorů  vypočteme dosazením do vzorce:
 
Nejprve určíme skalární součin obou vektorů:
 
        
Pak určíme velikosti obou vektorů:
 
 
Nakonec dosadíme do výše uvedeného vzorce:
 
        

Výsledek příkladu


×