Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Velikost úhlu sevřeného stranou a těžnicí trojúhelníku


Příklad č.:  6209
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6209

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


V rovině je dán trojúhelník , kde .
Určete úhel  sevřený stranou  a těžnicí

Řešení příkladu


Nejprve určíme střed strany  :
 
Následně určíme požadované směrové vektory strany  a těžnice  trojúhelníku:
 
 
Velikost úhlu obou vektorů vypočteme ze vzorce:
 
Určíme skalární součin a velikosti obou vektorů:
 
 
 
Nakonec dosadíme do výše uvedeného vzorce:
 
       

Výsledek příkladu


×