Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kvadratická rovnice řešená přes Viétovy vzorce


Příklad č.:  621
www.SbirkaPrikladu.eu/p/621

Zařazen do skupin:
Úplné kvadratické rovnice
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Užitím Viétových vzorců řešte rovnici:
 

Řešení příkladu


Po úpravách dostáváme úplnou kvadratickou rovnici, kterou řešíme užitím Viétových vzorců:
          
           
 

Platí:    
        
Rozložíme číslo - 132 tak, aby součet získaných činitelů byl 1.
Hledaná čísla jsou 12 a - 11, protože platí:
  
 
Kořeny rovnice jsou: x1 = 12, x2 = - 11.

Zkouška (po dosazení do původní rovnice):
    
      
    
 
 

Výsledek příkladu


 
×