Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Určení vnitřních úhlů trojúhelníku


Příklad č.:  6210
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6210

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete vnitřní úhly trojúhelníku , je-li .

Řešení příkladu


Velikost úhlu  vypočteme ze vztahu:
 
Nejprve vypočteme oba požadované směrové vektory:
 
 
Následně určíme skalární součin a velikosti obou vektorů:
 
 
 
Nakonec dosadíme do vzorce pro velikost úhlu dvou vektorů:
 
        

Velikost úhlu  vypočteme ze vztahu:
 
Opět nejdříve vypočteme oba požadované směrové vektory:
 
 
Pak určíme skalární součin a velikosti obou vektorů:
 
 
 
Nakonec dosadíme do vzorce pro velikost úhlu dvou vektorů:
 
      

Velikost úhlu  určíme ze vztahu:
 
 
 
   
 

Výsledek příkladu


×