Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Sestavení kvadratické rovnice z daných kořenů


Příklad č.:  6218
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6218

Zařazen do skupin:
Vztahy mezi kořeny a koeficienty, sestavení kvadratické rovnice
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Sestavte kvadratickou rovnici užitím Viétových vzorců, jsou-li dány její kořeny:
 

Řešení příkladu


Normovaná kvadratická rovnice má tvar: .
K výpočtu koeficientů rovnice  použijeme Viétovy vzorce.
Platí: 
       

Odtud plyne:
  
   
    
    
 
  
   
Vypočtené koeficienty dosadíme do výše uvedeného tvaru, a tím sestavíme kvadratickou rovnici:
   
 
 

Výsledek příkladu


×