Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Součet druhých mocnin přirozených čísel


Příklad č.:  6219
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6219

Zařazen do skupin:
Slovní úlohy s kvadratickými rovnicemi
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Součet druhých mocnin čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 174.
Která čísla to jsou? 

Řešení příkladu


Nejprve si všechny čtyři čísla vyjádříme pomocí neznámé:
 1. číslo...
 2. číslo...
 3. číslo...
 4. číslo...
Následně sestavíme kvadratickou rovnici podle zadání úlohy, kterou dále upravujeme:
                     
  
                                                 
                                                        
Užitím Viétových vzorců určíme kořeny úplné kvadratické rovnice:
Platí:
      
Odtud plyne, že: .
Kořen  nevyhovuje zadání úlohy, neboť se nejedná o přirozené číslo.
Kořen  splňuje požadavek na přirozené číslo. O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou.

Zkouška:
 
 
 

Pomocí  určíme požadovaná čtyři čísla:
1. číslo: 5, 2. číslo: 6, 3. číslo: 7, 4. číslo: 8. 

Výsledek příkladu


Jedná se o čísla 5, 6, 7 a 8.
×