Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Úloha o pravoúhlém trojúhelníku


Příklad č.:  6220
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6220

Zařazen do skupin:
Slovní úlohy s kvadratickými rovnicemi
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Velikosti stran daného trojúhelníku jsou 15 cm, 22 cm a 23 cm. O jakou délku je nutno zmenšit každou stranu, aby ze zkrácených stran bylo možno sestrojit pravoúhlý trojúhelník?

Řešení příkladu


Podle informace ze zadání úlohy označíme pomocí neznámé všechny tři strany pravoúhlého trojúhelníku:
 kratší odvěsna ... cm
 delší odvěsna  ... cm
 přepona           ... cm
 Z výše uvedeného označení pro délky tří stran pravoúhlého trojúhelníku vyplývá, že:
 
V každém pravoúhlém trojúhelníku platí Pythagorova věta: .
Dosazením do tohoto vztahu vytvoříme kvadratickou rovnici, kterou následně upravujeme:
                 
      
 
    
Přes diskriminant určíme kořeny úplné kvadratické rovnice:
         
    
  
Následně dosadíme do vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice:
 
 
Odtud plyne, že: .
Kořen  nevyhovuje podmínce zadání: .
Kořen  této podmínce vyhovuje, o správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou.

Zkouška:
 
 
 

Řešení: cm
 

Výsledek příkladu


Je nutno zmenšit každou stranu pravoúhlého trojúhelníku o 10 cm.
×