Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Slovní úloha s kvadratickou rovnicí


Příklad č.:  6232
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6232

Zařazen do skupin:
Soustavy s kvadratickými rovnicemi
Slovní úlohy s kvadratickými rovnicemi
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Pekař měl na nákup mouky 2400 Kč. Kdyby koupil 1 kg mouky o 1 Kč levněji, mohl koupit o 10 kg mouky více. Kolik stálo 1 kg mouky?

Řešení příkladu


      cena mouky  ...  x
množství mouky  ...  y

 Z první rovnice si vyjádříme  a dosadíme do druhé rovnice
  Rovnici roznásobíme a upravou vznikne kvadratická rovnice


x=16 Kč

Výsledek příkladu


1 kg mouky stálo 16 Kč.
×