Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Grafické operace s vektory - opačný vektor


Příklad č.:  6240
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6240

Zařazen do skupin:
Grafické operace s vektory
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zakreslete v kartézské soustavě vektor  a vektor k němu opačný.

Řešení příkladu


  1. Zakreslíme vektor  do souřadnicového systému


  1. Protože číslo rozšiřující vektor je menší než 0, budeme rozšiřovat v opačném směru vektoru (směr -  dané polopřímky).

Výsledek příkladu


Zakreslení obou vektorů:

×