Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Euklidovy věty - graficky


Příklad č.:  744
www.SbirkaPrikladu.eu/p/744

Zařazen do skupin:
Euklidovy věty
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Pomocí Euklidovy větě o výšce sestrojte výšku na stanu c v pravoúhlém trojúhelníku, pokud znáte výšku

Řešení příkladu


Vycházíme ze vztahu:

55 rozložíme na součin - vybereme např. dvojici 5 a 11
dosadíme do vztahu
Postup:
  1. Sestrojíme přeponu c (tj. stranu AB)
  2. Sestrojíme Thaletovu kružnici nad přepoponou AB
  3. V místě rozdělení přepony na úsek ca a cb vedeme kolmici k AB
  4. Průsečík Thaletovy kružnice a kolmice je vrchol C
  5. Vznikla nám vc o velikosti

Výsledek příkladu


×