Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Euklidovy věty - graficky


Příklad č.:  745
www.SbirkaPrikladu.eu/p/745

Zařazen do skupin:
Euklidovy věty
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Pomocí Euklidovy větě o odvěsně sestrojte stranu a v pravoúhlém trojúhelníku, pokud znáte stranu

Řešení příkladu


Vycházíme ze vztahu:

160 rozložíme na součin - vybereme např. dvojici 20 a 8, c musí být vždy větší číslo
tj. c = 20 a cb = 8
Postup:
  1. Sestrojíme přeponu c (tj. stranu AB); c = 20
  2. Sestrojíme Thaletovu kružnici nad přepoponou AB
  3. Od bodu B odměříme úsek ca; ca = 8 (rozdělili jsme c na dva úseky ca = 8, cb = 12)
  4. V místě rozdělení vyneseme kolmici na stranu AB
  5. Průsečík Thaletovy kružnice a kolmice je vrchol C
  6. Vznikla nám strana a o velikosti

Výsledek příkladu


×