Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Obsah a obvod obdélníku


Příklad č.:  873
www.SbirkaPrikladu.eu/p/873

Zařazen do skupin:
Početní úlohy s mnohoúhelníky
Slovní úlohy s kvadratickými rovnicemi
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vypočítejte strany obdélníku, pokud znáte jeho obvod O = 144 cm a víte, že obsah je 5 krát větší než obvod. 

Řešení příkladu


Dosadíme do vzorců pro obvod a obsah

 Vznikla nám soustava rovnic, kde si vyjádříme a = 72 - b a dosadíme do druhé rovnice
 upravíme ji a dostaneme kvadratickou rovnici
 vypočítáme kořeny rovnice

což jsou rozměry našeho obdelníku.

Výsledek příkladu


a = 60 cm, b = 12 cm
×