Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Obsah a obvod obdélníku


Příklad č.:  874
www.SbirkaPrikladu.eu/p/874

Zařazen do skupin:
Početní úlohy s mnohoúhelníky
Slovní úlohy s kvadratickými rovnicemi
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vypočítejte strany obdélníku, pokud znáte jeho obsah S = 150 cm2 a víte, že obvod je 3 krát menší než jeho obsah.

Řešení příkladu


Dosadíme do vzorců pro obvod a obsah

 Vznikla nám soustava rovnic, kde si z první rovnice vyjádříme a = 25 - b a dosadíme do druhé rovnice
 upravíme ji a dostaneme kvadratickou rovnici
 vypočítáme kořeny rovnice

což jsou rozměry našeho obdelníku.

Výsledek příkladu


a = 10 cm, b = 15 cm
×